Skip to content

Advies, inventarisaties en verbetering van bedrijfsprocessen

Medical Building Services kan u breed adviseren op het gebied van uw gebouw en bijbehorende installatie. Denk hierbij aan:

 • Het inventariseren van gebouwinstallaties en opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (MJOP);
 • Het in kaart brengen van mogelijkheden op het gebied van energiebesparing;
 • Hulp bij het opstellen van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) of informatieplicht voor het indienen bij de overheid en de uitvoering hiervan;
 • Het opstellen van investeringsplannen voor verduurzaming / vervanging van installaties;
 • Gebouwmonitoring; het meten en registreren van energieresultaten van het pand om uw energieverbruik onder controle te houden en te krijgen;
 • Het adviseren op het gebied van het verkrijgen van benodigde vergunningen.

Naast advies op gebied van uw pand en bijbehorende installaties, kunnen wij u daarnaast ook adviseren op gebied van:

 • Omgaan met bezoeken van de IGJ en overige overheidsinstanties;
 • Logistiek / patiënten flow / indeling van uw pand;
 • Efficiëntie van uw OK-complex;
 • Opstarten van uw kliniek (formulieren en procedures);
 • Privacy wetgeving;
 • Verbeteringen van uw kwaliteitssysteem.

Meer informatie?

Vraag onze gratis digitale brochure aan